බෝල කපාටය

 • Brass Ball Valve Female threads

  පිත්තල බෝල කපාට ගැහැණු නූල්

  පිත්තල බෝල කපාටය ව්‍යාජ පිත්තල වලින් සාදා ඇති අතර එය හැසිරවිය හැකි අතර විවෘත හා වසා දැමීමට පහසුය, ජලනල, උණුසුම සහ නල මාර්ග සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

  වර්ගය: සම්පූර්ණ වරාය
  2 කෑලි නිර්මාණය
  වැඩ කරන පීඩනය: පීඑන් 25
  වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: -20 සිට 120 දක්වා°සී
  ACS අනුමත, EN13828 ප්‍රමිතිය
  ලීවර හසුරුව වානේ වලින්.
  නිකල් ආලේපිත පිත්තල ශරීරය විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වේ
  ප්‍රති-පහර-කඳ කඳ ව්‍යුහය