බිබ්කොක්

 • Brass Bibcock

  පිත්තල බිබ්කොක්

  පිත්තල බිබ්කොක් යනු පිත්තල බෝල කපාටයක් වන අතර එය ව්‍යාජ පිත්තල වලින් සාදා හසුරුවලින් ක්‍රියාත්මක වන අතර පිත්තල උද්‍යාන ටැප් ලෙසද නම් කර ඇති අතර ජලනල, උණුසුම සහ නල මාර්ග සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

  වැඩ කරන පීඩනය : පීඑන් 16
  වැඩ කරන උෂ්ණත්වය : 0°සී සිට 80 දක්වා°සී
  සම්බන්ධතාවය: පිරිමි නූල් සහ හෝස් අවසානය
  ස්ථාපන වර්ගය: බිත්ති සවි කර ඇත
  ශරීරය නිකල් ආලේපිත පිත්තල වලින්.
  ලීවර හසුරුව වානේ වලින්.