පිත්තල ගැළපෙන යුරෝපය

 • Brass PEX Sliding Fitting

  පිත්තල PEX ස්ලයිඩින් සවිකිරීම

  පිත්තල පීඑක්ස් ස්ලයිඩින් සවිකිරීම යුරෝපීය වෙළඳපොලේ ද භාවිතා වේ. නල සවිකෘත ජල සැපයුම, ජලාපවහනය සහ තාපන පද්ධතිවල පාලම් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
  ශරීර ද්‍රව්‍ය: C69300 / C46500 / C37700 / ඊයම් රහිත පිත්තල / අඩු ඊයම් පිත්තල
  ප්‍රමාණය: 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
  16 20 25